Results 1 to 10 of 10

Thread: Ο χαρακτήρας των Ελλήνων (κατά την Britannica του 1910)

 1. #1
  Administrator nickel's Avatar
  Join Date
  Feb 2008
  Location
  38.113583, 23.862870
  Posts
  46,169
  Gender
  Male

  Ο χαρακτήρας των Ελλήνων (κατά την Britannica του 1910)

  Στη στήλη του Στέφανου Κασιμάτη στην προαπεργιακή Καθημερινή δημοσιεύτηκε πολύ καλή μετάφραση από το κείμενο για τους Έλληνες που μπορεί να διαβάσει κανείς στον 12ο τόμο της Encyclopedia Britannica του 1910-11. Η μετάφραση είναι πολύ καλή (μόνο τρία σημεία με ενόχλησαν), αλλά βρήκα και το αγγλικό (από το οποίο είχαν αφαιρεθεί κάποια καλά λόγια στη μετάφραση — μα τα ’χουμε ανάγκη, γιατί να μην τα διαβάσουμε). Τα σχόλια, δικά σας. Εγώ το βάζω σαν μεταφραστική άσκηση...

  Καθημερινή 17/12/2010
  Λήμμα Greece στον ιστότοπο Britannica 1911
  Οι σελίδες 430 και 431
  Ολόκληρος ο τόμος (12ος, με Greece): http://www.archive.org/details/cu31924014592442


  Notwithstanding their composite origin, their wide geographical distribution and their cosmopolitan instincts, the modern Greeks are a remarkably homogeneous people, differing markedly in character from neighbouring races, united by a common enthusiasm in the pursuit of their national aims, and profoundly convinced of their superiority to other nations. Παρά τη σύνθετη προέλευσή τους, την ευρεία γεωγραφική εξάπλωσή τους και τα κοσμοπολίτικα ένστικτά τους, οι σύγχρονοι Έλληνες είναι ένας αξιοσημείωτα ομοιογενής λαός, αισθητά διαφορετικός κατά τον χαρακτήρα από τους γειτονικούς λαούς, ενωμένος από τον κοινό ενθουσιασμό για τους εθνικούς στόχους και βαθύτατα πεπεισμένος για την ανωτερότητά τους έναντι των άλλων εθνών.
  Their distinctive character, combined with their traditional tendency to regard non-Hellenic peoples as barbarous, has, indeed, to some extent counteracted the results of their great energy and zeal in the assimilation of other races; the advantageous position which they attained at an early period under Turkish rule owing to their superior civilization, their versatility, their wealth, and their monopoly of the ecclesiastical power would probably have enabled them to Hellenize permanently the greater part of the Balkan peninsula had their attitude towards other Christian races been more sympathetic. Ο ξεχωριστός χαρακτήρας τους, σε συνδυασμό με την παραδοσιακή τάση τους να αντιμετωπίζουν τους μη ελληνικούς πληθυσμούς ως βαρβάρους, αντισταθμίζει, στην πραγματικότητα, τη μεγάλη ενέργεια και τον ζήλο τους στην αφομοίωση άλλων φυλών. Η προνομιακή θέση που απέκτησαν στην Τουρκοκρατία, οφειλόμενη στον ανώτερο πολιτισμό τους, την ευελιξία τους, τον πλούτο τους και το μονοπώλιο της εκκλησιαστικής εξουσίας, θα τους επέτρεπαν πιθανώς να εξελληνίσουν μονίμως το μεγαλύτερο μέρος της Βαλκανικής, αν έδειχναν περισσότερη συμπάθεια προς τις άλλες χριστιανικές φυλές.
  Always the most civilized race in the East, they have successively influenced their Macedonian, Roman and Turkish conquerors, and their remarkable intellectual endowments bid fair to secure them a brilliant position in the future. […]
  The intense patriotic zeal of the Greeks may be compared with that of the Hungarians; it is liable to degenerate into arrogance and intolerance; it sometimes blinds their judgment and involves them in ill-considered enterprises, but it nevertheless offers the best guarantee for the ultimate attainment of their national aims. Ο έντονος πατριωτικός ζήλος των Ελλήνων είναι συγκρίσιμος με εκείνον των Ούγγρων. Δύναται να εκφυλισθεί σε αλαζονεία και δυσανεξία· ενίοτε τυφλώνει την κρίση τους και τους εμπλέκει σε απερίσκεπτα εγχειρήματα, αλλά παρ’ όλα αυτά παρέχει την καλύτερη εγγύηση για την τελική επίτευξη των εθνικών στόχων τους.
  All Greeks, in whatever country they may reside, work together for the realization of the Great Idea (η Μεγάλη Ιδέα) —the supremacy of Hellenism in the East— and to this object they freely devote their time, their wealth and their talents; the large fortunes which they amass abroad are often bequeathed for the foundation of various institutions in Greece or Turkey, for the increase of the national fleet and army, or for the spread of Hellenic influence in the Levant. […]
  This patriotic sentiment is unfortunately much exploited by self-seeking demagogues and publicists, who rival each other in exaggerating the national pretensions and in pandering to the national vanity. Το πατριωτικό τους αίσθημα, δυστυχώς, υπόκειται στην εκμετάλλευση ιδιοτελών δημαγωγών και δημοσιογράφων, που ανταγωνίζονται στην υπερβολή των εθνικών αξιώσεων και στην κολακεία της εθνικής ματαιοδοξίας.
  In no other country is the passion for politics so intense; “keen political discussions are constantly going on at the cafés; the newspapers, which are extraordinarily numerous and generally of little value, are literally devoured, and every measure of the government is violently criticized and ascribed to interested motives.” Σε καμία άλλη χώρα το πάθος της πολιτικής δεν είναι τόσο έντονο. Παθιασμένες πολιτικές συζητήσεις δίνουν και παίρνουν στα καφενεία· οι εφημερίδες, που είναι εξαιρετικά πολυάριθμες και γενικώς μικρής αξίας, καταβροχθίζονται· και κάθε κυβερνητικό μέτρο επικρίνεται και αποδίδεται σε ιδιοτελή συμφέροντα.
  The influence of the journals is enormous; even the waiters in the cafés and domestic servants have their favourite newspaper, and discourse fluently on the political problems of the day. […]
  Much of the national energy is wasted by this continued political fever; it is diverted from practical aims, and may be said to evaporate in words. The practice of independent criticism tends to indiscipline in the organized public services; it has been remarked that every Greek soldier is a general and every sailor an admiral. During the war of 1897 a young naval lieutenant telegraphed to the minister of war condemning the measures taken by his admiral, and his action was applauded by several journals. Μεγάλο μέρος της ενέργειας του έθνους ξοδεύεται σε αυτό τον διαρκή πολιτικό πυρετό, εκτρέπεται από πρακτικούς στόχους και, ούτως ειπείν, εξαερώνεται με τα λόγια. Η ανεξαρτησία της γνώμης και η κριτική τείνουν προς την απειθαρχία του δημοσίου τομέα και έχει παρατηρηθεί ότι κάθε Έλληνας στρατιώτης είναι ένας στρατηγός και κάθε ναύτης ναύαρχος. Στη διάρκεια του πολέμου του 1897, νεαρός ανθυποπλοίαρχος τηλεγράφησε στον υπουργό Στρατιωτικών επικρίνοντας τον ναύαρχο του και η στάση του επαινέθηκε από διάφορες εφημερίδες.
  There is also little discipline in the ranks of political parties, which are held together, not by any definite principle, but by the personal influence of the leaders; defections are frequent, and as a rule each deputy in the Chamber makes his terms with his chief. On the other hand, the independent character of the Greeks is favourably illustrated by the circumstance that Greece is the only country in the Balkan peninsula in which the government cannot count on securing a majority by official pressure at the elections. Few scruples are observed in political warfare, but attacks on private life are rare. The love of free discussion is inherent in the strongly-rooted democratic instinct of the Greeks. They are in spirit the most democratic of European peoples; no trace of Latin feudalism survives, and aristocratic pretensions are ridiculed. In social life there is no artificial distinction of classes; all titles of nobility are forbidden; a few families descended from the chiefs in the War of Independence enjoy a certain pre-eminence, but wealth and, still more, political or literary notoriety constitute the principal claim to social consideration. [...]
  The Greeks display great intellectual vivacity; they are clever, inquisitive, quick-witted and ingenious, but not profound; sustained mental industry and careful accuracy are distasteful to them, and their aversion to manual labour is still more marked. Even the agricultural class is but moderately industrious; abundant opportunities for relaxation are provided by the numerous church festivals. Οι Έλληνες επιδεικνύουν μεγάλη πνευματική ζωντάνια• είναι έξυπνοι, ερευνητικοί, πνευματώδεις και επινοητικοί, αλλά αβαθείς. Η παρατεταμένη πνευματική προσπάθεια και η ακρίβεια δεν τους αρέσουν, η δε αποστροφή τους στη χειρωνακτική εργασία είναι περισσότερο εμφανής. Ακόμη και οι αγρότες είναι μετρίως εργατικοί• άφθονες ευκαιρίες ξεκούρασης προσφέρουν οι εκκλησιαστικές εορτές.
  The desire for instruction is intense even in the lowest ranks of the community; rhetorical and literary accomplishments possess a greater attraction for the majority than the fields of modern science. The number of persons who seek to qualify for the learned professions is excessive; they form a superfluous element in the community, an educated proletariat, attaching themselves to the various political parties in the hope of obtaining state employment and spending an idle existence in the cafés and the streets when their party is out of power. Η επιθυμία της εκπαίδευσης είναι έντονη ακόμη και στα χαμηλότερα στρώματα• τα ρητορικά και λογοτεχνικά επιτεύγματα ασκούν μεγαλύτερη έλξη στην πλειονότητα από τα επιτεύγματα στα πεδία της σύγχρονης επιστήμης. Ο αριθμός των προσώπων που επιδιώκουν τη σταδιοδρομία στα επαγγέλματα του πνεύματος είναι υπερβολικός• σχηματίζουν ένα τμήμα της κοινωνίας που περισσεύει, ένα μορφωμένο προλεταριάτο, που προσκολλάται σε διάφορα κόμματα με την ελπίδα της κρατικής απασχόλησης και ξοδεύει την ύπαρξη του ασκόπως, περιφερόμενο στα καφενεία και τους δρόμους όταν το κόμμα τους είναι εκτός εξουσίας.
  In disposition the Greeks are lively, cheerful, plausible, tactful, sympathetic; very affable with strangers, hospitable, kind to their servants and dependants, remarkably temperate and frugal in their habits, amiable and united in family life. Drunkenness is almost unknown, thrift is universally practised; the standard of sexual morality is high, especially in the rural districts, where illegitimacy is extremely rare. […]
  The faults of the Greeks must in a large degree be attributed to their prolonged subjection to alien races; their cleverness often degenerates into cunning, their ready invention into mendacity, their thrift into avarice, their fertility of resource into trickery and fraud. Dishonesty is not a national vice, but many who would scorn to steal will not hesitate to compass illicit gains by duplicity and misrepresentation; deceit, indeed, is often practised gratuitously for the mere intellectual satisfaction which it affords. Τα ελαττώματα των Ελλήνων, σε μεγάλο βαθμό, πρέπει να αποδοθούν στη μακροχρόνια υποταγή τους σε ξένες φυλές. Η εξυπνάδα τους συχνά εκφυλίζεται σε πονηριά, η ευρηματικότητα τους σε ανειλικρίνεια, η φειδώ τους σε απληστία και η επινοητικότητά τους σε απάτη. Η ανεντιμότητα δεν είναι εθνικό ελάττωμα, αλλά πολλοί που δεν θα καταδέχονταν να κλέψουν δεν θα διστάσουν να καρπωθούν παράνομα κέρδη μέσω δολιότητας και παραπλάνησης. Πράγματι, η εξαπάτηση συχνά ασκείται ανώφελα για την απλή πνευματική ικανοποίηση που παρέχει.
  In the astuteness of their monetary dealings the Greeks proverbially surpass the Jews, but fall short of the Armenians; their remarkable aptitude for business is sometimes marred by a certain short-sightedness which pursues immediate profits at the cost of ulterior advantages. Their vanity and egoism, which are admitted by even the most favourable observers, render them jealous, exacting, and peculiarly susceptible to flattery. Στην οξύνοια των οικονομικών τους δοσοληψιών, οι Έλληνες παροιμιωδώς υπερτερούν των Εβραίων, αλλά υπολείπονται των Αρμενίων• η αξιοσημείωτη ικανότητά τους στις επιχειρήσεις ορισμένες φορές βλάπτεται από την κοντόφθαλμη προσέγγισή τους, που τους κάνει να επιδιώκουν το άμεσο κέρδος εις βάρος του μακροπρόθεσμου. Η ματαιοδοξία και ο εγωισμός τους, που σημειώνονται και από τους πιο ευνοϊκούς παρατηρητές, τους κάνει ζηλόφθονους, απαιτητικούς και ευάλωτους στην κολακεία.
  In common with other southern European peoples the Greeks are extremely excitable; their passionate disposition is prone to take offence at slight provocation, and trivial quarrels not infrequently result in homicide. They are religious, but by no means fanatical, except in regard to politico-religious questions affecting their national aims. […]
  In general the Greeks may be described as a clever, ambitious and versatile people, capable of great effort and sacrifice, but deficient in some of the more solid qualities which make for national greatness. Γενικώς, οι Έλληνες μπορεί να περιγραφούν ως ένας έξυπνος, φιλόδοξος και ευρηματικός λαός, ικανός για μεγάλες προσπάθειες και θυσίες, αλλά ελλιπής σε ορισμένα πιο στερεά χαρακτηριστικά που οδηγούν στη εθνική μεγαλοσύνη.
  Μένω ΕυρώπηΣύγκρουση ιδεών, όχι βία και μισαλλοδοξία: δεν οδηγούν πουθενά. (Λ. Κύρκος)Θα περάσει κι αυτό
  ΕΝΑ ΝΗΜΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΝ ΑΝΙΑ ΚΑΝΕΙ ΠΕΡΑ. Staying hungry, staying foolish. Το διαδίκτυο βλάπτει όταν δεν σκέφτεσαι.

 2. #2
  Senior Member UsualSuspect's Avatar
  Join Date
  May 2010
  Posts
  282
  Gender
  Male
  και όπως θα λέγανε κι οι Γάλλοι... so true!
  We are not retreating, we are advancing in another direction!

 3. #3
  Senior Member
  Join Date
  Jun 2008
  Location
  Thessaloniki
  Posts
  1,165
  Gender
  Female
  Quote Originally Posted by nickel View Post
  Τα σχόλια, δικά σας. Εγώ το βάζω σαν μεταφραστική άσκηση...
  Να σχολιάσουμε ελεύθερα, δηλαδή;

  Πρέπει να έχει αδειάσει πολύ το ιδεολογικό οπλοστάσιο του Κασιμάτη για να ανατρέχει σε ρατσιστικά φληναφήματα αποικιοκρατικής έμπνευσης. Οι Έλληνες είναι έτσι, οι Βρετανοί αλλιώς κι οι Τούρκοι αλλιώτικα. Σα να θέλουμε να μιλήσουμε για τις σχέσεις των δύο φύλων σήμερα, και να ανατρέχουμε στο λήμμα 'γυνή' του Βοσταντζόγλου. Φώκια, φάλαινα, φορβάς, άντε και Αμαζών. Γούστο έχει, δε λέω.

 4. #4
  Administrator nickel's Avatar
  Join Date
  Feb 2008
  Location
  38.113583, 23.862870
  Posts
  46,169
  Gender
  Male
  Ένα τόσο εύστοχο σχόλιο τη θέλει την τεκμηρίωσή του. Από αριστερά τα ασικλίκια, από δεξιά γύναιο, βουβάλα, ψηλογκαμήλα, τσούλα και τα τοιαύτα!


  Μένω ΕυρώπηΣύγκρουση ιδεών, όχι βία και μισαλλοδοξία: δεν οδηγούν πουθενά. (Λ. Κύρκος)Θα περάσει κι αυτό
  ΕΝΑ ΝΗΜΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΝ ΑΝΙΑ ΚΑΝΕΙ ΠΕΡΑ. Staying hungry, staying foolish. Το διαδίκτυο βλάπτει όταν δεν σκέφτεσαι.

 5. #5
  Senior Member
  Join Date
  Jun 2008
  Location
  Thessaloniki
  Posts
  1,165
  Gender
  Female
  Είσαι λεβεντιά

 6. #6
  έμαθα και το σελαμλίκι που δεν το ήξερα...

  Θα μου επιτρέψετε να παραθέσω απόσπασμα από το λήμμα Greeks της Britannica του 1973 γιατί το λατρεύω και μου ήρθε αμέσως στο νου μόλις είδα το θέμα:
  An important national characteristic is philotimo, which may be translated as "honour" or perhaps "pride"; it pervades a person's feeling for family, community, and nation and carries with it a duty not to bring shame or dishonour to one's group.
  Υπάρχει και φιλότιμο, λέμε!
  Οι μεταφραστές είναι σαν νίντζα: αν τους αντιληφθείς, δεν είναι καλοί. -Ετγκάρ Κέρετ

  My website: Translations Traducciones Μεταφράσεις

 7. #7
  Senior Member buccaneer's Avatar
  Join Date
  Oct 2009
  Posts
  130
  Gender
  Male
  Greek Orientalism

 8. #8
  Mod Almighty Palavra's Avatar
  Join Date
  Jun 2008
  Location
  Groussherzogtum Lëtzebuerg
  Posts
  13,472
  Gender
  Female
  Συμφωνώ με την anef, και θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι το συγκεκριμένο λήμμα της Μπριτάνικα μου θύμισε το ύφος άρθρων που μιλούν για ράτσες ζώων. Όπως, π.χ., της Βίκι για το κόκερ σπάνιελ.
  Ένα θήλυ.
  The strain of anti-intellectualism has been a constant thread winding its way through our political and cultural life, nurtured by the false notion that democracy means that "my ignorance is just as good as your knowledge".
  -Isaak Asimov

 9. #9
  Senior Member Costas's Avatar
  Join Date
  Feb 2008
  Location
  Athina, Greece
  Posts
  7,491
  Gender
  Male
  Από δειγματοληπτική αντιβολή, διαφωνώ με το gratuitously = ανώφελα.

  Επίσης, μου κάνει μεγάλη και αλγεινή εντύπωση που ο Βοσταντζόγλου, εντελώς ανεξήγητα για μένα, παραλείπει όλες τις κολακευτικές εκφράσεις για τις γυναίκες: καλλονή, κούκλα, ουρί, μελανούρι, μπαρμπούνι, θεά, κανόνι, και τόσα και τόσα άλλα. Δεν υπάρχουν μόνο τα φώκια, φοράδα, φάλαινα, ας μην είμαστε άδικοι. Ανεξήγητο, πραγματικά. Κάπου αλλού θα τα έχει, δεν μπορεί· αλλά, αφού έβαλε εδώ τα μειωτικά, έπρεπε να βάλει και τα εκθειαστικά. Καταπληκτικό πάντως το 'τσιμούχα' --το οποίο πώς προέκυψε; ως θηλυκό του 'τσίρος'; (φατσούλα)

  Α προπό, χρονιάρες μέρες που 'ναι, στο Merriam-Webster αν έχετε τύχη θα σας βγάλει δεξιά ένα βιντεάκι που λύνει μια παρεξήγηση σχετικά με το Xmas, δια στόματος μιας ωραίας νταρντάνας συντάκτριας (που κακώς το έχει αρνητικά ο Βοσταντζόγλου, γιατί η νταρντάνα δεν είναι κτγμ σε καμία περίπτωση "άχαρις", απλώς είναι 'στιβαρή κατασκευή').
  Τας λεωφόρους οδούς φεύγων επί τας ατραπούς βάδιζε, αψευδεῖ δε προς άκμονι χάλκευε γλῶσσαν.
  Εμπληξία γαρ η άλογος φιλανθρωπία.
  Souffle sur tes braises pour rester vivant.

 10. #10
  Senior Member nikosl's Avatar
  Join Date
  Sep 2009
  Location
  Sevilla
  Posts
  249
  Gender
  Male
  Το περί (Χριστ)ου ο λόγος βίντεο που προτείνει ο Κώστας βρίσκεται εδώ.

Similar Threads

 1. Replies: 19
  Last Post: 11-08-2009, 11:43 AM
 2. Replies: 1
  Last Post: 04-12-2008, 05:29 PM

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •