Προς το παρόν, ας βάλω εδώ, για να βρίσκεται, το πλαίσιο που έχει το ΛΝΕΓ στο λήμμα υπερβολικά:

υπερβολικά - πολύ. Συχνά χρησιμοποιείται το επίρρημα υπερβολικά σε λανθασμένες χρήσεις αντί τού πολύ ή των εμφατικών του τύπων πάρα πολύ, εξαιρετικά. Ωστόσο, το υπερβολικά έχει αρνητική απόχρωση· σημαίνει «περισσότερο από όσο πρέπει ή χρειάζεται» (ισοδυναμεί με το αγγλ. too much): Σε τέτοιες περιπτώσεις ο έλεγχος είναι πολύ χρήσιμος (θα ήταν λάθος να πούμε «υπερβολικά χρήσιμος»!) - Ο δάσκαλος είναι υπερβολικά επιεικής (σωστό – σημαίνει ότι ο δάσκαλος παραείναι επιεικής, είναι περισσότερο επιεικής απ' όσο πρέπει). Το πολύ ή, εμφατικά, τα πάρα πολύ, εξαιρετικά έχουν θετική απόχρωση· σημαίνουν «σε ποσότητα / ύψος / επίπεδο κ.λπ. που είναι γενικότερα αποδεκτό»: Ο Γιάννης είναι πολύ έξυπνος (αν πούμε «είναι υπερβολικά έξυπνος» θα ήταν αρνητικός χαρακτηρισμός). Αν θέλουμε να τονίσουμε τα λεγόμενα μας, τότε χρησιμοποιούμε τις εμφατικές δηλώσεις: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο - Είναι εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο (όχι «υπερβολικά ενδιαφέρον βιβλίο» ή «υπερβολικά χρήσιμο εργαλείο»!).