...
σύνθετο εξ ιφφαρπαγής:

ιππηγή: https://translate.google.gr/?hl=en&t...el/sweepstakes


ιπποκρίνεσαι, το ξέρω, ιπποκρίνεσαι...

ιπποκρίνομαι: κρίνομαι ιππό ίππων