Λέω να κάνω το ΠΣΚ (Παρασκευοσαββατοκύριακο [Πουσουκού]) --> ΠΣΚΔ Παρασκευοσαββατοκυριακοδεύτερο [Πουσουκουδού]). Άλλη μια μέρα εκτός γραφείου, κακό είναι;
Έχουμε και τη μπέμπα να χαζεύουμε...