Δυστυχώς, κάποιες φορές, πρέπει να λέμε κι αυτά που μας φαίνονται αυτονόητα. Η φράση «whether or not» έχει δύο ενδεχόμενα: είτε ισχύει/συμβαίνει αυτό το κάτι, είτε όχι.

Η φράση «κατά πόσο(ν)» αφορά το βαθμό στον οποίο ισχύει κάτι. Ο οποίος βαθμός μπορεί να είναι από καθόλου μέχρι πλήρως. Άρα περιλαμβάνει το «ναι, ισχύει» και το «όχι, δεν ισχύει», αλλά και όλες τις ενδιάμεσες αποχρώσεις του γκρι.

Ιδανικά, το «whether or not» θα το μετέφραζα «αν [ρήμα] ή όχι» ή «την ύπαρξη [Χ] ή όχι». Μπορώ, όμως, να δεχτώ και το «κατά πόσο(ν) [ρήμα]». Δεν μπορώ να δεχτώ αυτό το «κατά πόσο(ν)*ή*όχι» που πολλαπλασιάζεται σαν ιός σε επιδημία και έχει φτάσει και σε επίσημα κείμενα της ΕΕ. Όπως απαράδεκτο είναι και στα Αγγλικά το αντίστοιχο «to what extent*or*not».