Αν supergiant=υπεργίγαντας, τι γίνεται με το hypergiant; Έχουμε κάποιες αξιόπιστες πηγές; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.