Καινούργιο λειτουργικό περιβάλλον έχει να μας παρουσιάσει η ορολογική βάση της ΕΕ.

Θα τη βρείτε εδώ και αξίζει να αξιοποιήσετε τα διάφορα φίλτρα.

https://iate.europa.eu/home

Λεπτομέρειες: http://termcoord.eu/2018/11/the-new-iate-is-online/


Βίντεο:

http://www.termcoord.eu/wp-content/u...drlcss.mp4?_=1