Με κάθε επιπλέον παράδειγμα μπερδεύομαι περισσότερο. Αρχίζει να μου θυμίζει κάτι σε «ελίτ (με την καλή έννοια, βεβαίως, βεβαίως»...