Πρέπει να είναι πανελλήνιο μοτίβο.

Το ίδιο ακριβώς των Χαϊνηδων, αλλά με "αφρό" αντί για "ανθό" υπάρχει σε συλλογή με Λακωνικά μυρολόγια (σικ)