Συμμετέχουν 29 χώρες και 26 γλώσσες.

http://www.owid.de/plus/dictcult/