κουοτέτσι (το) - ιστότοπος ειδικευμένος σε πραγματικά (και πολλές φορές ανύπαρκτα ή κατασκευασμένα) τσιτάτα διάσημων προσωπικοτήτων. Συνώνυμα τσιτατότοπος (ο), τσιτατάδικο (το).