Απορία από του Σαραντάκου:

Για το blurb, λίγο από την παρουσίαση ενός βιβλίου από τον εκδότη ή τον συγγραφέα, λίγο από καλά λόγια τρίτων, που μπαίνει συχνά στο οπισθόφυλλο ή (σε πιο εκτεταμένη μορφή) το μοιράζει ένας εκδοτικός οίκος στα ΜΜΕ, υπάρχει όρος στα ελληνικά;