Στις καταστάσεις πελατών-προμηθευτών αναφέρονται τα τιμολόγια που έχουν κοπεί. Όταν υπογράφεται η σύμβαση, δεν έχουν κοπεί ακόμα τιμολόγια και μπορεί να κάνουν και μήνες (ή χρόνια; ) να κοπούν.