Page 61 of 63 FirstFirst ... 11 51 57 58 59 60 61 62 63 LastLast
Results 601 to 610 of 621

Thread: The purrrfect thread. Because nobody's purrrfect, unless they're a cat.

 1. #601
  Senior Member daeman's Avatar
  Join Date
  Apr 2008
  Location
  anywhere I lay my head
  Posts
  22,901
  Gender
  Male
  ...
  «Φύσει ων αριστοκρατικός αποστρέφεται ο γάτος την υπερβολικήν οικειότητα, την αδιακρισίαν και ιδίως πάσαν αξίωσιν περιορισμού της απολύτου αυτού ανεξαρτησίας. Υπεραγαπά μεν τας θωπείας, αλλά μόνον όταν έχη όρεξιν αυτών. Αρέσκεται να πηδά εις τα γόνατά μας, όχι όμως και να συλλαμβάνεται αγροίκως εκ του τραχήλου δια να τοποθετηθή επ' αυτών ως δέμα· προσκαλούμενος ουδέποτε έρχεται αμέσως ή κατ' ευθείαν, αλλά μετά τινα αναβολήν και δι' ελιγμού, ωσεί θέλων ν' αποδείξη ότι προσήλθεν ως φίλος αυθορμήτως και ουχί ως δούλος υπακούσας εις προσταγήν. Πολύ μάλλον και του σκύλου και παντός άλλου ζώου ευχαριστείται να μένη μακράς ώρας εις τον κοιτώνα μας, αναπαυόμενος παρά την εστίαν ή επισκοπών τους διαβάτας εκ του παραθύρου, αλλά θεωρεί προδοσίαν το να μη ανοιχθή εις αυτόν αμέσως η θύρα, άμα επιθυμήσει να εξέλθη. Υπέρ παν όμως άλλο βδελύσσεται τους διακόπτοντας την σειράν των συλλογισμών του όταν ονειροπολή ή τον ύπνον του όταν κοιμάται. Τούτο κάλλιστα εγνώριζεν ο προφήτης Μωάμεθ, όστις σπεύδων ημέραν τινά να μεταβή εις την εσπερινήν προσευχήν επροτίμησε να κόψη δια ψαλίδος την άκραν του ενδύματός του, παρά να ταράξη την ανάπαυσιν του επ' αυτού αποκοιμηθέντος ευνοουμένου του γάτου.»

  Εμμανουήλ Ροΐδης, από το κείμενο «Iστορία μιας γάτας».
  Θεωρητικά, θεωρία και πράξη είναι το ίδιο πράγμα. Στην πράξη, όμως, διαφέρουν.
  When this you see, remember me and bear me in your mind, let all the world say what they may, speak of me as you find.

 2. #602
  Senior Member Earion's Avatar
  Join Date
  Feb 2010
  Location
  Αθήνα, Εξάρχεια (Μουσείο)
  Posts
  5,964
  Gender
  Male
  Φαντάζομαι δεν γράφουμε μόνο ύμνους στις γάτες σ' αυτό το νηματάκι, ε;


  Tibbles the killer
  How cats have led to the decline in other species
  by JEREMY MYNOTT

  Peter P. Marra and Chris Santella
  CAT WARS
  The devastating consequences of a cuddly killer
  212pp. Princeton University Press. £18.95
  (US $24.95). ISBN: 978-0-691-16741-1


  In 1894, a new lighthouse keeper took up his post on Stephens Island, an otherwise uninhabited wilderness of crags and dense vegetation off mainland New Zealand. He brought with him one companion, a cat, with the disarming name of Tibbles. The keeper, David Lyall, was a keen amateur naturalist and took great interest in the prey Tibbles regularly brought home, as cats do, which included specimens of a strange flightless songbird, hitherto unknown to science. Lyall sent skins of various specimens to prominent ornithologists of the day, and the birds came to be recognized as a new species, which was named the Stephens Island Wren, with the congratulatory scientific name Xenicus lyalli (“Lyall’s stranger”)—Tibbles, however, had arrived on the island already pregnant, and she and her offspring exterminated the wren, which had no natural predators, and in just over a year they thus rendered extinct an endemic species that had evolved over many millennia to adapt to that particular habitat.

  This island story is a familiar one now. A study in 2011 of the impact of cats on endangered vertebrate species on some 120 islands around the world concluded that cats had significantly contributed to the decline or extinction of 123 species of birds (including songbirds, parrots and penguins), twenty-five reptiles and twenty-seven mammals (including even a lemur and a bat). But the carnage inflicted by this predatory species is not restricted to islands, which, it can be argued, are a special case. It is estimated that there are as many as 100 million feral (unowned or semi-owned) cats in the USA that kill up to 4 billion birds a year, and in this campaigning study Peter Marra and Chris Santella argue that it is now time to recognize the threat free-ranging cats pose for biodiversity. They advocate radical solutions, including licensing and other restrictions on domestic cats as well as the large-scale culling of feral populations—proposals, they note, that are not likely to make them many friends among cat-owners.

  Marra and Santella outline the long history of domestication that has made the cat so popular a species. The domestic cat, Felis catus, seems on the genetic evidence to have evolved from an ancient Near Eastern wildcat, Felis silvestris lybica; and archaeological remains confirm that it was in the Fertile Crescent, the cradle of civilization some 10,000 years ago, where cats first lived in close association with humans. Conditions there favoured early experiments in agriculture, and the storage of grain and other produce will have attracted granivorous rodents and birds, which in turn provided a ready food supply for a strain of cats sufficiently tolerant of human proximity. So began the relationship of commensalism (“sharing the same table”), which offered humans the benefits of efficient pest control and cuddly pets, and enabled cats to spread to every corner of the globe and become, along with rats, one of the most successful invasive (that is, non-native) species on earth.

  The emotional bond cat-owners feel with their pets seems to depend in part on a recognition of their wild origins. In contrast to dogs, whose relationship with humans has at least as long a lineage, cats are perceived as more independent—playful companions but sometimes secretive and private, even aloof; loners who live on their own terms. For an increasingly urban population they perhaps satisfy the need to connect with animals and are a link of a kind with the natural world. But we know that they are at heart still hunters, who kill for pleasure as well as for food, and this creates some emotional dilemmas.

  In the UK, cats kill upwards of 50 million birds a year, typically garden species like blue tits, blackbirds, robins and house sparrows. Most British cats are owned and many of their owners will also be bird lovers. In response to demands for better cat controls, from David Attenborough among others, the RSPB (which will have many cat owners among its million members) felt obliged to issue a reassuring statement to the effect that the impact of cat predation on bird populations in Britain is largely “compensatory” rather than “additive”—that most of the birds killed would have died anyway from disease or starvation and that cat predation is therefore not in itself causing population declines. The authors cite research that challenges this conclusion as unduly complacent. Their case is strongest, however, as it relates to other countries like the USA, New Zealand and Australia, where there are huge populations of wholly feral cats that have an undeniable impact on wildlife populations. Well-meaning measures to contain these feral cats by humane means like trapping and neutering have proved inadequate in the face of the enormous, and constantly replenished, numbers involved.

  Peter Marra and Chris Santella base their case in the end on an appeal to the scientific evidence, which they set out as calmly as they can, expecting, however, that they will encounter the sorts of denials and resistance that Rachel Carson faced over her revelations about DDT and that still persist in some quarters over childhood vaccinations, smoking and climate change. What they fear most, however, is the inaction of ordinary, decent people who have just not grasped how quickly the tapestry of the world’s ecology is unravelling before our eyes, in this as in other ways. Will we in future see museums displaying, alongside the Stephens Island Wren, an extinct piping plover, roseate tern, Florida scrub jay and Hawaiian crow? It may not seem plausible. But nor did the fate of the passenger pigeon.

  TLS April 14, 2017
  Άλλο πληροφορία, άλλο γνώση· άλλο βία, άλλο δύναμη.

 3. #603
  Senior Member SBE's Avatar
  Join Date
  Mar 2009
  Location
  Londinium
  Posts
  11,056
  Gender
  Female
  Πάνω στην ώρα αυτό, μόλις ήμουνα σε μια γειτόνισσά μου που έχει γάτο ράτσας έξι μήνων, κλεισμένο στο διαμέρισμα όλη μέρα (να βγει έξω ούτε λόγος, είναι σε ψηλό όροφο). Αυτό λοιπόν ήρθε κοντά μου να με ερευνήσει και τώρα έχω γεμίσει γατότριχες και πάω για μπάνιο, γιατί όλες οι άλλες λύσεις δεν δούλεψαν κι έχω πεθάνει στη φαγούρα και θέλω να σκοτώσω όλες τις γάτες.

 4. #604
  Senior Member Earion's Avatar
  Join Date
  Feb 2010
  Location
  Αθήνα, Εξάρχεια (Μουσείο)
  Posts
  5,964
  Gender
  Male
  Το πρώτο «μισώ τις γάτες» ποστ!
  Άλλο πληροφορία, άλλο γνώση· άλλο βία, άλλο δύναμη.

 5. #605
  Senior Member Themis's Avatar
  Join Date
  Feb 2010
  Posts
  3,718
  Gender
  Male
  Προσοχή όμως, γιατί δείτε τι γράφει εδώ:

  Συνελθούσα εκτάκτως, η Επιτροπή Αντιγατονικών Ενεργειών διαπιστώνει με οδύνη την έξαρση της συκοφαντικής προπαγάνδας κατά της θεαρέστου γαλής και αποφασίζει να κληθούν προς εξέταση οι χρήστες Εαρίων και SBE και να τους ζητηθεί απαρεγκλίτως δήλωση γαλοφροσύνης και αποκηρύξεως της κυνοφιλίας, και δη μετά βδελυγμίας, σε περίπτωση δε μη συμμορφώσεως να τους επιβληθεί ποινή υποχρεωτικής συγκατοικήσεως με ικανό πλήθος γαλιδέων.

  Ο αντιμιαουλισμός δεν θα περάσει!

  (υπογραφή)
  Νιάου Μιαρ, Πρόεδρος
  Aπ' ό,τι κάλλη έχει άνθρωπος, τα λόγια έχουν τη χάρη / να κάμουσι κάθε καρδιά παρηγοριά να πάρη
  κι οπού κατέχει να μιλεί με γνώση και με τρόπο / κάνει και κλαίσι και γελούν τα μάτια των ανθρώπω.

 6. #606
  Senior Member SBE's Avatar
  Join Date
  Mar 2009
  Location
  Londinium
  Posts
  11,056
  Gender
  Female
  Η απάντηση της SBE: φωτό του γάτου της γειτόνισσας.
  Click image for larger version. 

Name:	3139815-238x300.jpg 
Views:	21 
Size:	15.8 KB 
ID:	5718

 7. #607
  Senior Member dharvatis's Avatar
  Join Date
  May 2011
  Location
  Le Grand Duché
  Posts
  2,814
  Gender
  Male
  Αυτό το έχουμε ανεβάσει εδώ;
  Click image for larger version. 

Name:	18557342_845566545604465_3032024970650174162_n.jpg 
Views:	16 
Size:	71.9 KB 
ID:	5719
  Life is an aberration; it appears under unusual conditions, where there is an abnormal amount of resources, and then proceeds to expand and evolve, consuming those resources until eventually it dies away, leaving behind only bare rock and empty soda cans.

 8. #608
  Senior Member Earion's Avatar
  Join Date
  Feb 2010
  Location
  Αθήνα, Εξάρχεια (Μουσείο)
  Posts
  5,964
  Gender
  Male
  Πώς επιβιώνουν οι γάτες πηδώντας από ψηλά;

  Ένας καθηγητής Φυσικής προσπαθεί να απαντήσει με τα μαθηματικά στο πώς οι γάτες καταφέρνουν να προσγειώνονται πηδώντας από μεγάλα ύψη χωρίς να παθαίνουν ούτε μία γρατζουνιά.

  (Protagon 6.9.2017)


  Υ.Γ. Το παρόν μετράει σαν δήλωση γατοφροσύνης;

  Quote Originally Posted by Themis View Post
  ... να τους ζητηθεί απαρεγκλίτως δήλωση γαλοφροσύνης
  Ο αντιμιαουλισμός δεν θα περάσει!
  Άλλο πληροφορία, άλλο γνώση· άλλο βία, άλλο δύναμη.

 9. #609
  Senior Member Duke_of_Waltham's Avatar
  Join Date
  May 2014
  Location
  Katerini
  Posts
  628
  Gender
  Male
  Quote Originally Posted by Themis View Post
  Ψήφισμα της Επιτροπής Αντιγατονικών Ενεργειών
  Εἰς τὴν Ἑλλάδα οἱ Νόμοι γίνονται χάριν εἰρωνικῆς ἀντιδιαστολῆς πρὸς τὴν πραγματικότητα.

 10. #610
  Senior Member Earion's Avatar
  Join Date
  Feb 2010
  Location
  Αθήνα, Εξάρχεια (Μουσείο)
  Posts
  5,964
  Gender
  Male
  "Are you now or have you ever been a member of the Anti-Cat Political Party"?
  Άλλο πληροφορία, άλλο γνώση· άλλο βία, άλλο δύναμη.

Page 61 of 63 FirstFirst ... 11 51 57 58 59 60 61 62 63 LastLast

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •