Τελικά βρίσκω προτιμότερη την απόδοση αεροφράκτης, μετά απ' όλα αυτά.