Υπάρχει και η επιλογή του Fargo, που είδα ότι είχε αναφερθεί παλιότερα (εγώ όπως έχω πει είμαι αρκετά καθυστερημένος σ' αυτά), η ψευδής δηλαδή δήλωση ότι πρόκειται για πραγματικά γεγονότα.