Page 7 of 7 FirstFirst ... 3 4 5 6 7
Results 61 to 70 of 70

Thread: Παραξενιές της αγγλικής (άντε και της ελληνικής) γλώσσας

 1. #61
  Senior Member Themis's Avatar
  Join Date
  Feb 2010
  Posts
  3,608
  Gender
  Male
  Όχι, η λέξη δεν είναι πλήρως κατειλημμένη.
  ΛΚΝ: ναυαγοσώστης ο [navaγosóstis] Ο10 θηλ. ναυαγοσώστρια [navaγosó stria] Ο27 : αυτός που είναι ειδικευμένος στη διάσωση ναυαγών ή κολυμβητών που κινδυνεύουν να πνιγούν.
  ΛΝΕΓ: ναυαγοσώστης (ο) [1888] {ναυαγοσώστων}, ναυαγοσώστρια (η)
  {ναυαγοσωστριών} 1. πρόσωπο που µετέχει σε (οργανωµένη) αποστολή ή προσπάθεια διασώσεως ναυαγών ή πλοίων που ναυάγησαν 2. (ειδικότ.) ειδικά εκπαιδευµένος υπάλληλος οργανωµένης πλαζ, που έχει ως έργο να επιβλέπει τον χώρο συνήθ. από ειδική εξέδρα και να επεµβαίνω, όταν κάποιος από τους λουοµένους κινδυνεύει να πνιγεί, για να τον σώσει
  .
  Η έννοια του ναυαγοσωστικού ενισχύει την πρώτη σημασία του ναυαγοσώστη. Φυσικά, πάντα χρειάζονται και τα συμφραζόμενα...
  Aπ' ό,τι κάλλη έχει άνθρωπος, τα λόγια έχουν τη χάρη / να κάμουσι κάθε καρδιά παρηγοριά να πάρη
  κι οπού κατέχει να μιλεί με γνώση και με τρόπο / κάνει και κλαίσι και γελούν τα μάτια των ανθρώπω.

 2. #62
  Senior Member daeman's Avatar
  Join Date
  Apr 2008
  Location
  anywhere I lay my head
  Posts
  22,667
  Gender
  Male
  Θεωρητικά, θεωρία και πράξη είναι το ίδιο πράγμα. Στην πράξη, όμως, διαφέρουν.
  When this you see, remember me and bear me in your mind, let all the world say what they may, speak of me as you find.

 3. #63
  Senior Member Hellegennes's Avatar
  Join Date
  Aug 2011
  Posts
  6,412
  Αν πω ότι τα περισσότερα απ' αυτά έχουν κανονικές απαντήσεις πόσο σπασικλάκι θα μπορούσα να χαρακτηριστώ στην κλίμακα σπασικλακιών;

 4. #64
  Senior Member daeman's Avatar
  Join Date
  Apr 2008
  Location
  anywhere I lay my head
  Posts
  22,667
  Gender
  Male
  Quote Originally Posted by Hellegennes View Post
  Αν πω ότι τα περισσότερα απ' αυτά έχουν κανονικές απαντήσεις πόσο σπασικλάκι θα μπορούσα να χαρακτηριστώ στην κλίμακα σπασικλακιών;
  It would be much ado about nothing. Πολλή φασαρία για το τίποτα, να εξηγείς την ανεδαφικότητα ανεκδότων και λογοπαιγνίων. Σίγουρα μπορείς να αξιοποιήσεις καλύτερα τον χρόνο σου. Π.χ. για να σκαρφιστείς άλλο ένα τέτοιο. Ακόμα και τότε, όλο και κάποιος θα γελάσει, ενώ αν κάτσεις να τα αποδομήσεις, τι θα βγει;
  Θεωρητικά, θεωρία και πράξη είναι το ίδιο πράγμα. Στην πράξη, όμως, διαφέρουν.
  When this you see, remember me and bear me in your mind, let all the world say what they may, speak of me as you find.

 5. #65
  Senior Member Earion's Avatar
  Join Date
  Feb 2010
  Location
  Αθήνα, Εξάρχεια (Μουσείο)
  Posts
  5,775
  Gender
  Male
  Άλλο πληροφορία, άλλο γνώση· άλλο βία, άλλο δύναμη.

 6. #66
  Senior Member SBE's Avatar
  Join Date
  Mar 2009
  Location
  Londinium
  Posts
  10,851
  Gender
  Female
  Μόνο οι Αμερικανοί. Στην αγγλική της Αγγλίας, glided και dived. Ομαλά ρήματα.

 7. #67
  Senior Member daeman's Avatar
  Join Date
  Apr 2008
  Location
  anywhere I lay my head
  Posts
  22,667
  Gender
  Male
  ...
  The joy of English pronunciation

  The Chaos by Charivarius [Gerard Nolst Trenité (1870–1946)]

  Dearest creature in creation
  Studying English pronunciation,
  I will teach you in my verse
  Sounds like corpse, corps, horse and worse.

  I will keep you, Susy, busy,
  Make your head with heat grow dizzy;
  Tear in eye, your dress you'll tear;
  Queer, fair seer, hear my prayer.

  Pray, console your loving poet,
  Make my coat look new, dear, sew it!
  Just compare heart, hear and heard,
  Dies and diet, lord and word.

  Sword and sward, retain and Britain
  (Mind the latter how it's written).
  Made has not the sound of bade,
  Say—said, pay—paid, laid but plaid.

  Now I surely will not plague you
  With such words as vague and ague,
  But be careful how you speak,
  Say: gush, bush, steak, streak, break, bleak,

  Previous, precious, fuchsia, via,
  Recipe, pipe, studding-sail, choir;
  Woven, oven, how and low,
  Script, receipt, shoe, poem, toe.

  Say, expecting fraud and trickery:
  Daughter, laughter and Terpsichore,
  Branch, ranch, measles, topsails, aisles,
  Missiles, similes, reviles.

  Wholly, holly, signal, signing,
  Same, examining, but mining,
  Scholar, vicar, and cigar,
  Solar, mica, war and far.

  From ‘desire’: desirable—admirable from ‘admire’,
  Lumber, plumber, bier, but brier,
  Topsham, brougham, renown, but known,
  Knowledge, done, lone, gone, none, tone,

  One, anemone, Balmoral,
  Kitchen, lichen, laundry, laurel.
  Gertrude, German, wind and wind,
  Beau, kind, kindred, queue, mankind,

  Tortoise, turquoise, chamois-leather,
  Reading, Reading, heathen, heather.
  This phonetic labyrinth
  Gives moss, gross, brook, brooch, ninth, plinth.

  Have you ever yet endeavoured
  To pronounce revered and severed,
  Demon, lemon, ghoul, foul, soul,
  Peter, petrol and patrol?

  Billet does not end like ballet;
  Bouquet, wallet, mallet, chalet.
  Blood and flood are not like food,
  Nor is mould like should and would.

  Banquet is not nearly parquet,
  Which exactly rhymes with khaki.
  Discount, viscount, load and broad,
  Toward, to forward, to reward,

  Ricocheted and crocheting, croquet?
  Right! Your pronunciation's OK.
  Rounded, wounded, grieve and sieve,
  Friend and fiend, alive and live.

  Is your R correct in higher?
  Keats asserts it rhymes Thalia.
  Hugh, but hug, and hood, but hoot,
  Buoyant, minute, but minute.

  Say abscission with precision,
  Now: position and transition;
  Would it tally with my rhyme
  If I mentioned paradigm?

  Twopence, threepence, tease are easy,
  But cease, crease, grease and greasy?
  Cornice, nice, valise, revise,
  Rabies, but lullabies.

  Of such puzzling words as nauseous,
  Rhyming well with cautious, tortious,
  You'll envelop lists, I hope,
  In a linen envelope.

  Would you like some more? You'll have it!
  Affidavit, David, davit.
  To abjure, to perjure. Sheik
  Does not sound like Czech but ache.

  Liberty, library, heave and heaven,
  Rachel, loch, moustache, eleven.
  We say hallowed, but allowed,
  People, leopard, towed but vowed.

  Mark the difference, moreover,
  Between mover, plover, Dover.
  Leeches, breeches, wise, precise,
  Chalice, but police and lice,

  Camel, constable, unstable,
  Principle, disciple, label.
  Petal, penal, and canal,
  Wait, surmise, plait, promise, pal,

  Suit, suite, ruin. Circuit, conduit
  Rhyme with ‘shirk it’ and ‘beyond it’,
  But it is not hard to tell
  Why it's pall, mall, but Pall Mall.

  Muscle, muscular, gaol, iron,
  Timber, climber, bullion, lion,
  Worm and storm, chaise, chaos, chair,
  Senator, spectator, mayor,

  Ivy, privy, famous; clamour
  Has the A of drachm and hammer.
  Pussy, hussy and possess,
  Desert, but desert, address.

  Golf, wolf, countenance, lieutenants
  Hoist in lieu of flags left pennants.
  Courier, courtier, tomb, bomb, comb,
  Cow, but Cowper, some and home.

  ‘Solder, soldier! Blood is thicker’,
  Quoth he, ‘than liqueur or liquor’,
  Making, it is sad but true,
  In bravado, much ado.

  Stranger does not rhyme with anger,
  Neither does devour with clangour.
  Pilot, pivot, gaunt, but aunt,
  Font, front, wont, want, grand and grant.

  Arsenic, specific, scenic,
  Relic, rhetoric, hygienic.
  Gooseberry, goose, and close, but close,
  Paradise, rise, rose, and dose.

  Say inveigh, neigh, but inveigle,
  Make the latter rhyme with eagle.
  Mind! Meandering but mean,
  Valentine and magazine.

  And I bet you, dear, a penny,
  You say mani-(fold) like many,
  Which is wrong. Say rapier, pier,
  Tier (one who ties), but tier.

  Arch, archangel; pray, does erring
  Rhyme with herring or with stirring?
  Prison, bison, treasure trove,
  Treason, hover, cover, cove,

  Perseverance, severance. Ribald
  Rhymes (but piebald doesn't) with nibbled.
  Phaeton, paean, gnat, ghat, gnaw,
  Lien, psychic, shone, bone, pshaw.

  Don't be down, my own, but rough it,
  And distinguish buffet, buffet;
  Brood, stood, roof, rook, school, wool, boon,
  Worcester, Boleyn, to impugn.

  Say in sounds correct and sterling
  Hearse, hear, hearken, year and yearling.
  Evil, devil, mezzotint,
  Mind the Z! (A gentle hint.)

  Now you need not pay attention
  To such sounds as I don't mention,
  Sounds like pores, pause, pours and paws,
  Rhyming with the pronoun yours;

  Nor are proper names included,
  Though I often heard, as you did,
  Funny rhymes to unicorn,
  Yes, you know them, Vaughan and Strachan.

  No, my maiden, coy and comely,
  I don't want to speak of Cholmondeley.
  No. Yet Froude compared with proud
  Is no better than McLeod.

  But mind trivial and vial,
  Tripod, menial, denial,
  Troll and trolley, realm and ream,
  Schedule, mischief, schism, and scheme.

  Argil, gill, Argyll, gill. Surely
  May be made to rhyme with Raleigh,
  But you're not supposed to say
  Piquet rhymes with sobriquet.

  Had this invalid invalid
  Worthless documents? How pallid,
  How uncouth he, couchant, looked,
  When for Portsmouth I had booked!

  Zeus, Thebes, Thales, Aphrodite,
  Paramour, enamoured, flighty,
  Episodes, antipodes,
  Acquiesce, and obsequies.

  Please don't monkey with the geyser,
  Don't peel 'taters with my razor,
  Rather say in accents pure:
  Nature, stature and mature.

  Pious, impious, limb, climb, glumly,
  Worsted, worsted, crumbly, dumbly,
  Conquer, conquest, vase, phase, fan,
  Wan, sedan and artisan.

  The TH will surely trouble you
  More than R, CH or W.
  Say then these phonetic gems:
  Thomas, thyme, Theresa, Thames.

  Thompson, Chatham, Waltham, Streatham,
  There are more but I forget 'em—
  Wait! I've got it: Anthony,
  Lighten your anxiety.

  The archaic word albeit
  Does not rhyme with eight—you see it;
  With and forthwith, one has voice,
  One has not, you make your choice.

  Shoes, goes, does. Now first say: finger;
  Then say: singer, ginger, linger.
  Real, zeal, mauve, gauze and gauge,
  Marriage, foliage, mirage, age,

  Hero, heron, query, very,
  Parry, tarry, fury, bury,
  Dost, lost, post, and doth, cloth, loth,
  Job, Job, blossom, bosom, oath.

  Faugh, oppugnant, keen oppugners,
  Bowing, bowing, banjo-tuners
  Holm you know, but noes, canoes,
  Puisne, truism, use, to use?

  Though the difference seems little,
  We say actual, but victual,
  Seat, sweat, chaste, caste, Leigh, eight, height,
  Put, nut, granite, and unite.

  Reefer does not rhyme with deafer,
  Feoffer does, and zephyr, heifer.
  Dull, bull, Geoffrey, George, ate, late,
  Hint, pint, senate, but sedate.

  Gaelic, Arabic, pacific,
  Science, conscience, scientific;
  Tour, but our, dour, succour, four,
  Gas, alas, and Arkansas.

  Say manoeuvre, yacht and vomit,
  Next omit, which differs from it
  Bona fide, alibi
  Gyrate, dowry and awry.

  Sea, idea, guinea, area,
  Psalm, Maria, but malaria.
  Youth, south, southern, cleanse and clean,
  Doctrine, turpentine, marine.

  Compare alien with Italian,
  Dandelion with battalion,
  Rally with ally; yea, ye,
  Eye, I, ay, aye, whey, key, quay!

  Say aver, but ever, fever,
  Neither, leisure, skein, receiver.
  Never guess—it is not safe,
  We say calves, valves, half, but Ralf.

  Starry, granary, canary,
  Crevice, but device, and eyrie,
  Face, but preface, then grimace,
  Phlegm, phlegmatic, ass, glass, bass.

  Bass, large, target, gin, give, verging,
  Ought, oust, joust, and scour, but scourging;
  Ear, but earn; and ere and tear
  Do not rhyme with here but heir.

  Mind the O of off and often
  Which may be pronounced as orphan,
  With the sound of saw and sauce;
  Also soft, lost, cloth and cross.

  Pudding, puddle, putting. Putting?
  Yes: at golf it rhymes with shutting.
  Respite, spite, consent, resent.
  Liable, but Parliament.

  Seven is right, but so is even,
  Hyphen, roughen, nephew, Stephen,
  Monkey, donkey, clerk and jerk,
  Asp, grasp, wasp, demesne, cork, work.

  A of valour, vapid vapour,
  S of news (compare newspaper),
  G of gibbet, gibbon, gist,
  I of antichrist and grist,

  Differ like diverse and divers,
  Rivers, strivers, shivers, fivers.
  Once, but nonce, toll, doll, but roll,
  Polish, Polish, poll and poll.

  Pronunciation—think of Psyche!—
  Is a paling, stout and spiky.
  Won't it make you lose your wits
  Writing groats and saying ‘grits’?

  It's a dark abyss or tunnel
  Strewn with stones like rowlock, gunwale,
  Islington, and Isle of Wight,
  Housewife, verdict and indict.

  Don't you think so, reader, rather,
  Saying lather, bather, father?
  Finally, which rhymes with enough,
  Though, through, bough, cough, hough, sough, tough?

  Hiccough has the sound of sup.
  My advice is: GIVE IT UP!


  And it gets better, too! Or worse, rather:


  Phonetic version (British pronunciation)

  ˌdɪəɹɪst ˈkɹiːʧəɹ ɪn kɹɪ.ˈeɪʃn̩
  ˌstʌdɪ.ɪŋ ˈɪŋɡlɪʃ pɹəˌnʌnsɪ.ˈeɪʃn̩
  ˌaɪ wɪl ˈtiːʧ jʊ ɪn maɪ ˈvɜːs
  ˈsaʊndz laɪk ˈkɔːps ˈkɔː ˈhɔːs ənd ˈwɜːs

  Spoiler: 
  ˌaɪ wɪl ˈkiːp jʊ ˈsuːzɪ ˈbɪzɪ
  ˌmeɪk jə ˈhɛd wɪð ˈhiːt ɡɹəʊ ˈdɪzɪ
  ˈtɪəɹ ɪn ˌaɪ jə ˈdɹɛs wɪl ˈtɛə
  ˈkwɪə ˌfɛə ˈsɪə ˈhɪə maɪ ˈpɹɛə


  ˈpɹeɪ kənˈsəʊl jə ˈlʌvɪŋ ˈpəʊ.ɪt
  ˈmeɪk maɪ ˈkəʊt ˌlʊk ˈnjuː ˌdɪə ˈsəʊ ɪt
  ˌʤʌst kəmˈpɛə ˈhɑːt ˈhɪəɹ ənd ˈhɜːd
  ˈdaɪz ənd ˈdaɪ.ət ˈlɔːd ənd ˈwɜːd


  ˈsɔːd ənd ˈswɔːd ɹɪˈteɪn ənd ˈbɹɪtn̩
  ˈmaɪnd ðə ˈlætə ˌhaʊ ɪts ˈɹɪtn̩
  ˈmeɪd həz ˈnɒt ðə ˈsaʊnd əv ˈbæd
  ˈseɪ ˈsɛd ˈpeɪ ˈpeɪd ˈleɪd bət ˈplæd


  ˌnaʊ aɪ ˈʃɔːlɪ wɪl nɒt ˈpleɪɡ juː
  ˌwɪð sʌʧ ˈwɜːdz æz ˈveɪɡ ənd ˈeɪɡjuː
  ˌbʌt bɪ ˈkɛəfl̩ haʊ juː ˈspiːk
  ˌseɪ ˈɡʌʃ ˈbʊʃ ˈsteɪk ˈstɹiːk ˈbɹeɪk ˈbliːk


  ˈpɹiːvɪ.əs ˈpɹɛʃəs ˈfjuːshə ˈvaɪ.ə
  ˈɹɛsəpɪ ˈpaɪp ˈstʌnsl̩ ˈkwaɪ.ə
  ˈwəʊvn̩ ˈʌvn̩ ˈhaʊ ənd ˈləʊ
  ˈskɹɪpt ɹɪˈsiːt ˈʃuː ˈpəʊ.ɪm ˈtəʊ


  ˈseɪ ɪkˈspɛktɪŋ ˈfɹɔːd ənd ˈtɹɪkəɹɪ
  ˈdɔːtə ˈlɑːftəɹ ˌænd tɜːpˈsɪkəɹɪ
  ˈbɹɑːnʧ ˈɹɑːnʧ ˈmiːzl̩z ˈtɒpsl̩z ˈaɪlz
  ˈmɪsaɪlz ˈsɪməlɪz ɹɪˈvaɪlz


  ˈhəʊllɪ ˈhɒlɪ ˈsɪɡnl̩ ˈsaɪnɪŋ
  ˈseɪm ɪɡˈzæmɪnɪŋ ˌbʌt ˈmaɪnɪŋ
  ˈskɒlə ˈvɪkəɹ ˌænd sɪˈɡɑː
  ˈsəʊlə ˈmaɪkə ˈwɔːɹ ənd ˈfɑː


  ˌfɹɒm dɪˈzaɪ.ə dɪˈzaɪɹəbl̩ ˈædməɹəbl̩ fɹəm ədˈmaɪ.ə
  ˈlʌmbə ˈplʌmə ˈbɪə bət ˈbɹaɪ.ə
  ˈtɒpsəm ˈbɹuː.əm ɹɪˈnaʊn ˌbʌt ˈnəʊn
  ˈnɒlɪʤ ˈdʌn ˈləʊn ˈɡɒn ˈnʌn ˈtəʊn


  ˈwʌn əˈnɛmənɪ bælˈmɒɹəl
  ˈkɪʧən ˈlaɪkən ˈlɔːndɹɪ ˈlɒɹəl
  ˈɡɜːtɹuːd ˈʤɜːmən ˈwɪnd ənd ˈmaɪnd
  ˈbəʊ ˈkaɪnd ˈkɪndɹəd ˈkjuː mænˈkaɪnd


  ˈtɔːtəs ˈtɜːkwɔɪz ˈʃæmɪ ˌlɛðə
  ˈɹiːdɪŋ ˈɹɛdɪŋ ˈhiːðn̩ ˈhɛðə
  ˌðɪs fəˈnɛtɪk ˈlæbəɹɪnθ
  ˌɡɪvz ˈmɒs ˈɡɹəʊs ˈbɹʊk ˈbɹəʊʧ ˈnaɪnθ ˈplɪnθ


  ˈhæv jʊ ˈɛvə jɛt ɪnˈdɛvəd
  tə pɹəˈnaʊns ɹɪˈvɪəd ənd ˈsɛvəd
  ˈdiːmən ˈlɛmən ˈɡuːl ˈfaʊl ˈsəʊl
  ˈpiːtə ˈpɛtɹəl ˌænd pəˈtɹəʊl


  ˈbɪlɪt dʌz ˈnɒt ˌɛnd laɪk ˈbæleɪ
  bʊˈkeɪ ˈwɒlɪt ˈmælɪt ˈʃæleɪ
  ˈblʌd ənd ˈflʌd ɑː ˈnɒt laɪk ˈfuːd
  ˌnɔːɹ ɪz ˈməʊld laɪk ˈʃʊd ənd ˈwʊd


  ˈbæŋkwɪt ɪz ˌnɒt ˈnɪəlɪ ˈpɑːkeɪ
  ˌwɪʧ ɪɡˈzæktlɪ ˈɹaɪmz wɪð ˈkɑːkɪ
  ˈdɪskaʊnt ˈvaɪkaʊnt ˈləʊd ənd ˈbɹɔːd
  ˈtəʊ.ədd tə ˈfɔːwəd tə ɹɪˈwɔːd


  ˈɹɪkəʃeɪd ˌænd ˈkɹəʊʃeɪɪŋ ˈkɹəʊkɪ
  ˈɹaɪt jə pɹəˌnʌnsɪ.ˈeɪʃn̩z əʊˈkeɪ
  ˈɹaʊndɪd ˈwuːndɪd ˈɡɹiːv ənd ˈsɪv
  ˈfɹɛnd ənd ˈfiːnd əˈlaɪv ənd ˈlɪv

  Phonetic version (American pronunciation)

  ˌdɪɹɪst ˈkɹiːʧəɹ ɪn kɹi.ˈeːʃn̩
  ˌstʌɾi.ɪŋ ˈɪŋɡlɪʃ pɹəˌnʌnsi.ˈeːʃn̩
  ˌaɪ wɪl ˈtiːʧ ju ɪn maɪ ˈvɝs
  ˈsaʊndz laɪk ˈkɔːɹps ˈkɔːɹ ˈhɔːɹs ənd ˈwɝs

  Spoiler: 
  ˌaɪ wɪl ˈkiːp ju ˈsuːzi ˈbɪzi
  ˌmeːk jɚ ˈhɛd wɪθ ˈhiːt ɡɹoː ˈdɪzi
  ˈtɪɹ ɪn ˌaɪ jɚ ˈdɹɛs wɪl ˈtɛɹ
  ˈkwɪɹ ˌfɛɹ ˈsɪɹ ˈhɪɹ maɪ ˈpɹɛɹ


  ˈpɹeː kənˈsoːl jɚ ˈlʌvɪŋ ˈpoː.ət
  ˈmeːk maɪ ˈkoːt ˌlʊk ˈnuː ˌdɪɹ ˈsoː ɪt
  ˌʤʌst kəmˈpɛɹ ˈhɑːɹt ˈhɪɹ ənd ˈhɝd
  ˈdaɪz ənd ˈdaɪ.ət ˈlɔːɹd ənd ˈwɝd


  ˈsɔːɹd ənd ˈswɔːɹd ɹɪˈteːn ənd ˈbɹɪtn̩
  ˈmaɪnd ðə ˈlæɾɚ ˌhaʊ ɪts ˈɹɪtn̩
  ˈmeːd həz ˈnɑːt ðə ˈsaʊnd əv ˈbæd
  ˈseː ˈsɛd ˈpeː ˈpeːd ˈleːd bət ˈplæd


  ˌnaʊ aɪ ˈʃʊɹli wɪl nɑːt ˈpleːɡ juː
  ˌwɪθ sʌʧ ˈwɝdz æz ˈveːɡ ənd ˈeːɡjuː
  ˌbʌt bi ˈkɛɹfl̩ haʊ juː ˈspiːk
  ˌseː ˈɡʌʃ ˈbʊʃ ˈsteːk ˈstɹiːk ˈbɹeːk ˈbliːk


  ˈpɹiːvi.əs ˈpɹɛʃəs ˈfjuːshə ˈvaɪ.ə
  ˈɹɛsəpi ˈpaɪp ˈstʌnsl̩ ˈkwaɪ.ɚ
  ˈwoːvn̩ ˈʌvn̩ ˈhaʊ ənd ˈloː
  ˈskɹɪpt ɹɪˈsiːt ˈʃuː ˈpoː.əm ˈtoː


  ˈseː ɪkˈspɛktɪŋ ˈfɹɔːd ənd ˈtɹɪkəɹi
  ˈdɔːɾɚ ˈlæftəɹ ˌænd tɝpˈsɪkəɹi
  ˈbɹænʧ ˈɹænʧ ˈmiːzl̩z ˈtɑːpsl̩z ˈaɪlz
  ˈmɪsaɪlz ˈsɪməliz ɹɪˈvaɪlz


  ˈhoːlli ˈhɑːli ˈsɪɡnl̩ ˈsaɪnɪŋ
  ˈseːm ɪɡˈzæmɪnɪŋ ˌbʌt ˈmaɪnɪŋ
  ˈskɑːlɚ ˈvɪkəɹ ˌænd sɪˈɡɑːɹ
  ˈsoːlɚ ˈmaɪkə ˈwɔːɹ ənd ˈfɑːɹ


  ˌfɹʌm dɪˈzaɪ.ɚ dɪˈzaɪɹəbl̩
  ˈædməɹəbl̩ fɹəm ədˈmaɪ.ɚ
  ˈlʌmbɚ ˈplʌmɚ ˈbɪɹ bət ˈbɹaɪ.ɚ
  ˈtɑːpsəm ˈbɹuː.əm ɹɪˈnaʊn ˌbʌt ˈnoːn
  ˈnɑːlɪʤ ˈdʌn ˈloːn ˈɡɔːn ˈnʌn ˈtoːn


  ˈwʌn əˈnɛməni bælˈmɔːɹəl
  ˈkɪʧən ˈlaɪkən ˈlɔːndɹi ˈlɔːɹəl
  ˈɡɝtɹuːd ˈʤɝmən ˈwɪnd ənd ˈmaɪnd
  ˈboː ˈkaɪnd ˈkɪndɹəd ˈkjuː mænˈkaɪnd


  ˈtɔːɹɾəs ˈtɝkwɔɪz ˈʃæmi ˌlɛðɚ
  ˈɹiːdɪŋ ˈɹɛdɪŋ ˈhiːðn̩ ˈhɛðɚ
  ˌðɪs fəˈnɛɾɪk ˈlæbəɹɪnθ
  ˌɡɪvz ˈmɑːs ˈɡɹoːs ˈbɹʊk ˈbɹoːʧ ˈnaɪnθ ˈplɪnθ


  ˈhæv ju ˈɛvɚ jɛt ɪnˈdɛvɚd
  tə pɹəˈnaʊns ɹɪˈvɪɹd ənd ˈsɛvɚd
  ˈdiːmən ˈlɛmən ˈɡuːl ˈfaʊl ˈsoːl
  ˈpiːɾɚ ˈpɛtɹəl ˌænd pəˈtɹoːl


  ˈbɪlət dʌz ˈnɑːt ˌɛnd laɪk bæˈleː
  buˈkeː ˈwɑːlət ˈmælɪt ʃæˈleː
  ˈblʌd ənd ˈflʌd ɑːɹ ˈnɑːt laɪk ˈfuːd
  ˌnɔːɹ ɪz ˈmoːld laɪk ˈʃʊd ənd ˈwʊd


  ˈbæŋkwɪt ɪz ˌnɑːt ˈnɪɹli pɑːɹˈkeː
  ˌʍɪʧ ɪɡˈzæktli ˈɹaɪmz wɪθ ˈkæki
  ˈdɪskaʊnt ˈvaɪkaʊnt ˈloːd ənd ˈbɹɔːd
  ˈtɔːɹd tə ˈfɔːɹwɚd tə ɹɪˈwɔːɹd


  ˈɹɪkəʃeːd ˌænd kɹoːˈʃeːɪŋ kɹoːˈkeː
  ˈɹaɪt jɚ pɹəˌnʌnsi.ˈeːʃn̩z oːˈkeː
  ˈɹaʊndɪd ˈwuːndɪd ˈɡɹiːv ənd ˈsɪv
  ˈfɹɛnd ənd ˈfiːnd əˈlaɪv ənd ˈlɪv


  Θεωρητικά, θεωρία και πράξη είναι το ίδιο πράγμα. Στην πράξη, όμως, διαφέρουν.
  When this you see, remember me and bear me in your mind, let all the world say what they may, speak of me as you find.

 8. #68
  Quote Originally Posted by azimuthios View Post
  Αυτό μου ήρθε στο μέιλ σήμερα και το παραθέτω αυτούσιο. Έχει την πλάκα του, αλλά κατά τη γνώμη μου έχει και γλωσσικό ενδιαφέρον και δεν θα με πείραζε να το δω ξεχωριστό νήμα, όπου θα ρίχνουμε όλοι τις ριπές μας...

  ... ... ... If a vegetarian eats vegetables, what does a humanitarian eat? ... ... ...
  What about a librarian?


  Quote Originally Posted by Zazula View Post
  Άλλα συναφή υπαρξιακά ερωτήματα:
  • Αν ένα κείμενο έχει πολλές μετοχές, υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης;
  Ή μήπως υποβάλλεται υποχρεωτικώς σε έλεγχο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς;


  Quote Originally Posted by Zazula View Post
  Οι κράκερ είναι αυτοί που ανοίγουν τις τρύπες στα κράκερ;
  Όχι, λέγεται ότι προέρχεται από τις λέξεις CRiminal hACKER.

 9. #69
  Senior Member daeman's Avatar
  Join Date
  Apr 2008
  Location
  anywhere I lay my head
  Posts
  22,667
  Gender
  Male


  "Underneath a chestnut bough
  stood a boy with a hacking cough,
  his mother fed him lumps of dough
  until he said he'd had enough."


  Eye rhyme, ear crime.
  Θεωρητικά, θεωρία και πράξη είναι το ίδιο πράγμα. Στην πράξη, όμως, διαφέρουν.
  When this you see, remember me and bear me in your mind, let all the world say what they may, speak of me as you find.

 10. #70
  Senior Member daeman's Avatar
  Join Date
  Apr 2008
  Location
  anywhere I lay my head
  Posts
  22,667
  Gender
  Male
  ...
  Reasons why English Sucks

  1. The bandage was wound around the wound.
  2. The farm was used to produce produce.
  3. The dump was so full it had to refuse more refuse.
  4. We must polish the Polish furniture.
  5. He could lead if he would get the lead out.
  6. The soldier decided to desert his dessert in the desert.
  7. Since there was no time like the present, he thought it was time to present the present.
  8. A bass was painted on the head of the bass drum.
  9. When shot at, the dove dove into the bushes.
  10. I did not object to the object.
  11. The insurance was invalid for the invalid.
  12. There was a row among the oarsmen on how to row.
  13. They were too close to the door to close it.
  14. The buck does funny things when does are present.
  15. A seamstress and a sewer fell down into a sewer line.
  16. To help with planting, the farmer taught his sow to sow.
  17. The wind was too strong to wind the sail.
  18. After a number of injections my jaw got number.
  19. Upon seeing the tear in the painting I shed a tear.
  20. I had to subject the subject to a series of tests.
  21. How can I intimate this to my most intimate friend?

  https://www.facebook.com/stevethevag...15919418467342
  Θεωρητικά, θεωρία και πράξη είναι το ίδιο πράγμα. Στην πράξη, όμως, διαφέρουν.
  When this you see, remember me and bear me in your mind, let all the world say what they may, speak of me as you find.

Page 7 of 7 FirstFirst ... 3 4 5 6 7

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •