PDA

View Full Version : English–Greek queriesPages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 1. Ninja cyclist on a penny farthing
 2. family liaison officer σε αστυνομικό μυθιστόρημα
 3. capital-rich
 4. Airborne Ranger
 5. Γιατί descriptivism = περιγραφισμός και prescriptivism = ρυθμιστικισμός;
 6. mutrization
 7. individual mandate
 8. a brush with death
 9. floor marshal
 10. cultural liaison
 11. St John's wort
 12. white space = λευκό διάστημα
 13. decadent
 14. weatherization / weatherproofing
 15. Saffron Revolution
 16. end-to-end responsibility
 17. shock jock
 18. polyamory
 19. take someone under one's wing
 20. fall on one's sword
 21. twitter, tweet, follower και συναφή
 22. cut somebody some slack = δείχνω επιείκεια, λυπάμαι κάποιον
 23. GSM-Intercept = υποκλοπή σήματος κινητού
 24. below-consensus forecast
 25. to add insult to injury
 26. let someone have his way
 27. have been to hell and back
 28. vectorology = μελέτη των φορέων DNA
 29. market maker = ειδικός διαπραγματευτής (στο χρηματιστήριο)
 30. Merkozy, Papasconi = Μερκοζί, Παπασκόνι
 31. It's the quiet ones you've got to watch = Το σιγανό ποτάμι να φοβάσαι / Τα σιγανά ποτάμια να φοβάσαι
 32. paddle your own canoe
 33. dig up dirt = βρίσκω τις βρομιές / τα ένοχα μυστικά (κάποιου)
 34. S.W.O.T. Analysis
 35. sit-stand chair
 36. plothole, plot hole = σεναριακό κενό
 37. cosmeceutical = φαρμακευτικό καλλυντικό
 38. we have been gazumped
 39. poisoned chalice
 40. a whirlwind romance = θυελλώδης έρωτας, θυελλώδης σχέση, θυελλώδες ρομάντζο
 41. the tooth fairy
 42. I didn't have to = δεν χρειάστηκε
 43. trans fats
 44. dispense with the pleasantries
 45. in it for the long haul
 46. control tower communications
 47. monilethrix
 48. phat = (κν.) γαμάτος, άπαιχτος, τέλειος, φανταστικός
 49. the best way of communicatiοn
 50. cona = (ΗΒ) καφετιέρα, μηχανή του καφέ (από την ονομασία μάρκας καφετιέρας)
 51. the chattering classes = οι δημοσιολογούντες
 52. headrights
 53. panelled windows
 54. indian names
 55. patriliny = πατρογραμμικότητα, πατρογραμμική καταγωγή
 56. thrasonical = φανφαρονίστικος, μεγαλόστομος, στομφώδης
 57. man boobs
 58. man up!
 59. My heart bleeds for you
 60. bush plane
 61. cockamamie = εξωπραγματικός, εξωφρενικός, απίθανος
 62. gunboat diplomacy = διπλωματία των κανονιοφόρων, πολιτική των κανονιοφόρων
 63. Knowing him, he'd get away with blue murder!
 64. οι πρώτες εκατό ημέρες ή οι εκατό πρώτες ημέρες;
 65. In through the heart, out through the mind
 66. interviewer - interviewee
 67. sentry gun
 68. survival of the fittest = (βιολ.) επιβίωση του καλύτερα προσαρμοσμένου | (κοιν. επιστ.) επιβίωση του ικανοτέρου / καταλληλοτέρου / ισχυροτέρου
 69. rocambolesque = ροκαμβολικός, φανταστικός, απίθανος
 70. Ollendorffian = αφύσικος, επιτηδευμένος, όπως στη Μέθοδο του Ολενδόρφου, "ολενδορφικός"
 71. video wall = βίντεο γουόλ, τοίχος από οθόνες, οθονότοιχος, γιγαντοοθόνη
 72. struggle (at the bottom) = ζορίζομαι, ασθμαίνω, έρχομαι τελευταίος και καταϊδρωμένος
 73. bona fide occupational qualification
 74. fail-safe
 75. lay priest
 76. ballbot
 77. pigeon drop
 78. on a hiding to nothing = χαμένος από χέρι, χαμένος για χαμένος
 79. shadow space
 80. I'm so not looking forward to it/I'm so not over you
 81. fat cat
 82. Slot Combo Drive
 83. memorable devastation
 84. read someone the riot act = επιπλήττω αυστηρά, απευθύνω αυστηρή προειδοποίηση | (ιστ.) καλώ συγκεντρωμένους να διαλυθούν
 85. feed someone a line = κάνω τον υποβολέα σε κάποιον | πουλάω παραμύθι σε κάποιον
 86. go down that road
 87. glacial
 88. a mug's game = ματαιοπονία, παιχνίδι χαμένο από χέρι
 89. to go to ground
 90. cabin fever
 91. by fair means or foul
 92. to brave the elements = αψηφώ τα στοιχεία της φύσης
 93. self-induced abortion
 94. grin and bear it
 95. turducken
 96. population expert = πληθυσμολόγος
 97. kick it
 98. hardy perennial = ανθεκτικό πολυετές (φυτό) | (μτφ.) ;
 99. Going to see a man about a dog
 100. The Hobbit
 101. thrash out = συζητώ διεξοδικά / εξαντλητικά / ανοιχτά
 102. Το νήμα του πλας
 103. poking (στο Facebook)
 104. keeper of antiquities
 105. bipartisanship = διακομματική συνεργασία, δικομματική συνεργασία (ΟΧΙ δικομματισμός)
 106. person-years = ανθρωποέτη
 107. credit watch / creditwatch (negative)
 108. Mexican jumping beans = πηδηχτά φασόλια του Μεξικού, μεξικάνικα πηδηχτά φασόλια
 109. burr
 110. epiphany
 111. recruitment platform
 112. writer's block = δημιουργικό αδιέξοδο, κν. στέρεμα ιδεών, μπλοκάρισμα
 113. iterative (poetics) vs. repetitive (poetics)
 114. Tilt-A-Whirl
 115. cross-production = διαπαραγωγή ;
 116. with a bona fide need to know
 117. for and on behalf of = εξ ονόματος και για λογαριασμό
 118. beating oneself up
 119. bad boss
 120. touch and go
 121. security agent (ενεχύραση τίτλων)
 122. concession, shop in shop, corner
 123. Epea pteroenta
 124. patrimony
 125. Segway
 126. tritidekatriaphobia
 127. Το μποζόνιο (του) Χιγκς
 128. comix- penciler, inker, colorist, letterer
 129. litter
 130. at your own risk, at your risk = με δική σας ευθύνη
 131. buck the trend
 132. to be up with the lark
 133. songbird pie
 134. snap your fingers, if you can
 135. Υπάρχουν κι άλλα weblogs;
 136. amomaxia
 137. viceroy / regent
 138. heir apparent - heir presumptive
 139. the green-eyed monster
 140. to take the high moral ground
 141. if you gave Falwell an enema, you could bury him in a matchbox
 142. He is the first ever metamorphosis of a butterfly back into a slug.
 143. Your insults wash off me like water off a duck's back
 144. A Gentle Echo on Woman
 145. silkstone ή siltstone;
 146. fallout (Ornithology)
 147. ride the euphoria
 148. humanistic - humanitarian
 149. electrician foreman
 150. Now the boot is on the other foot
 151. glazing tradesman = τεχνίτης τοποθέτησης υαλοπινάκων, κν. τζαμάς
 152. Hooray Henry
 153. Science envy = Ο φθόνος της επιστήμης
 154. mantis
 155. rule of law (και global rule of law)
 156. mantissa = 1. (μαθ.) δεκαδικό μέρος (κοινού) λογάριθμου. 2. (Η/Υ) σημαντικό ή σταθερό μέρος αριθμού κινητής υποδιαστολής (ΕΛΕΤΟ: μαντίσα)
 157. pick-up hitch, pickup hitch
 158. Yeah, we had one of those for Christmas
 159. pardon my French, excuse my French = συγγνώμη για τα γαλλικά μου, με το συμπάθιο, μετά συγχωρήσεως, με το μπαρδόν
 160. recension
 161. landmark analysis = ανάλυση χρονικού ορόσημου (προτεινόμενη απόδοση)
 162. better safe than sorry
 163. waste not, want not
 164. I can come and go as I choose
 165. solatium = αποζημίωση (ιδ. για ψυχική οδύνη), (νομ.) ικανοποίηση ψυχικής οδύνης
 166. herding
 167. refugee
 168. to pander to someone's needs
 169. There may well be one less person at the royal dinner table
 170. power brokers
 171. Το Μειόκαινο και άλλες γεωλογικές απορίες
 172. to have been in the wars
 173. the walking wounded
 174. simples
 175. slap you like a red-headed stepchild
 176. Dominion (Βρετανική Αυτοκρατορία και Κοινοπολιτεία)
 177. transhuman
 178. (as) like as not
 179. above and beyond the call of duty
 180. come in, take a pew
 181. What we've got here is a failure to communicate = Νομίζω ότι έχουμε πρόβλημα επικοινωνίας
 182. pulmonary compromise
 183. switch off, turn off, shut down, power down, deactivate
 184. tank top
 185. technosomnia
 186. straight
 187. Go Fish
 188. to swing into action
 189. should not rest easily in their beds
 190. sleep on it
 191. Just the job/ticket and just what the doctor ordered
 192. Eponyms
 193. threat refinement
 194. chimeric DNA = χιμαιρικό DNA
 195. adversarial system = συζητητικό σύστημα | inquisitorial system = ανακριτικό σύστημα
 196. The more fool him/her/you &c!
 197. Not on my watch!
 198. There's a time and a place for everything (but this is neither the time nor the place)
 199. agent-based model
 200. acknowledge vs. recognize (recognise)
 201. Double first honours
 202. thin end of the wedge
 203. I've got a frog in my throat
 204. password reset = επανακαθορισμός κωδικού πρόσβασης
 205. He's now singing like a canary
 206. This is where the action happens
 207. Δημόσια Κρίση του προτύπου ΕΛΟΤ 996-5, 2η Έκδοση: Ορολογία πληροφορικής, ορισμοί εννοιών και ελληνικοί όροι
 208. character-driven story
 209. satisficing
 210. Μετάφραση συγκεκριμένων υποτίτλων στάνταπ κόμεντι
 211. Kernel probability functions
 212. Οι άχρωμες ιδέες για μια πράσινη κυβέρνηση κάνουν ταραγμένο ύπνο
 213. mythos-over-logos argument
 214. slowly but surely
 215. walking on eggshells
 216. handle it/someone with kid gloves
 217. I rest my case
 218. One of those things/one of those days
 219. pull someone's leg = κοροϊδεύω, κάνω πλάκα σε κάποιον, τον δουλεύω
 220. funky = ?
 221. step up to the plate
 222. What's not to like/love?
 223. scraping the bottom of the barrel
 224. bromance
 225. homosocial = oμοκοινωνικός
 226. God made the country, man the town
 227. to be at the sharp end
 228. to whiffle
 229. Τime is of the essence
 230. it's your call/shout
 231. Throw my pyjama top onto the landing, please!
 232. it was every man for himself and the devil take the hindmost
 233. Don't skip your meals
 234. whole object assumption/taxonomic assumption/mutual exclusivity assumption
 235. halocline
 236. handsome is as handsome does = ωραίος είναι όποιος πράττει ωραία
 237. bonesetter
 238. I pin the devil
 239. a bit on the side
 240. a bit of rough
 241. (you) scratch my back and I'll scratch yours = κράτα με να σε κρατώ, ν' ανεβούμε το βουνό | τo 'να χέρι νίβει τ' άλλο, και τα δυο το πρόσωπο
 242. pareidolia = παρειδωλία
 243. common rail
 244. righteous, righteousness
 245. as snug as a bug in a rug
 246. the stricken vessel lay dangerously on her side
 247. I spy with my little eye
 248. Your Greek never does a proper day's work
 249. cistron = κιστρόνιο, σιστρόνιο
 250. Was it the face that launched a thousand ships?