Αυτό νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε απλά αρχειακή έρευνα (σε αναζήτηση τεκμηρίων για την ιστορία των μαθηματικών).